Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư Cơ sở chế biến thủy sản tại xã Mỹ An

Ngày 24/7/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư Cơ sở chế biến thủy sản tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ do Công ty TNHH dịch vụ thủy sản Thảo Loan đăng ký đầu tư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kết luận tại Thông báo số 164/TB-UBND ngày 24/7/2019.

ca com

Ảnh minh họa

Nội dung cụ thể như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Công ty TNHH dịch vụ thủy sản Thảo Loan triển khai các thủ tục đầu tư dự án Cơ sở chế biến thủy sản tại làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu thuộc xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ; theo đó, yêu cầu nhà đầu tư xây dựng Đề án chế biến cụ thể (mục tiêu, quy mô dự án, chế biến sản phẩm cụ thể…), gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định về chuyên môn và thông báo kết quả thẩm định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/8/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực dự kiến xây dựng dự án, thông báo kết quả tác động của dự án đối với khu vực dân cư xung quanh để nhà đầu tư xây dựng Đề án chế biến cho phù hợp; thời gian hoàn thành trong tháng 7/2019.

TL