Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi làm việc với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định

Ngày 27/6/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì buổi làm việc với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến kết luận tại Thông báo số 147/TB-UBND ngày 01/7/2019.

bicamex

Ảnh minh họa. Nguồn: baobinhdinh.com.vn

Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) đầu tư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, là dự án trọng điểm của tỉnh, có quy mô lớn, khi đi vào hoạt động sẽ tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; mở ra cơ hội phát triển khu vực phía Tây của tỉnh. Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh, để tính toán lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định.

2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Chủ đầu tư dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục có liên quan, sớm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư triển khai dự án.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan có phương án tối ưu nhất để triển khai thực hiện và hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất; tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh trong việc xây dựng 4 khu dân cư và tái định cư phù hợp với quy định của pháp luật và các chính sách ưu đãi trong Khu kinh tế.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xác định giá đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đề nghị UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền về dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định, nhằm tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Thùy Trang