Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đối với dự án nhà ở xã hội: Chung cư cao ốc Long Thịnh và chung cư Phú Mỹ - Quy Nhơn

Ngày 21/6/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đối với dự án nhà ở xã hội: Chung cư cao ốc Long Thịnh và chung cư Phú Mỹ - Quy Nhơn. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 143/TB-UBND, ngày 27/6/2019.

Long thinh

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện và đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 3248/UBND-KT ngày 11/6/2019 về kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư Phú Mỹ - Quy Nhơn và cao ốc Long Thịnh; hướng dẫn, phổ biến Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Tổ công tác liên ngành tiếp tục kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các trường hợp không đưa căn hộ chung cư vào sử dụng, cho thuê, mượn, mua bán, chuyển nhượng trái phép căn hộ chung cư; tham mưu đề xuất UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng về quản lý vận hành nhà chung cư để Trung tâm thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành đối với các chung cư theo quy định; khẩn trương tham mưu, đề xuất điều chỉnh Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh; tăng cường chức năng quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý nhà chung cư; chỉ đạo UBND phường Ghềnh Ráng, phường Ngô Mây khẩn trương tổ chức tiếp nhận quản lý hành chính tại Chung cư cao ốc Long Thịnh và chung cư Phú Mỹ - Quy Nhơn để thực hiện quản lý hành chính theo quy định; phối hợp, chỉ đạo tổ chức Hội nghị nhà chung cư, kiện toàn lại các Ban Quản trị nhà chung cư và ra quyết định công nhận Ban Quản trị nhà chung cư theo quy định; hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế thu, chi tài chính của Ban Quản trị nhà chung cư; phối hợp với các chủ đầu tư dự án, Ban Quản trị nhà chung cư hướng dẫn, quy định việc đậu đỗ xe cho phù hợp; thông báo cụ thể tiêu chuẩn định mức diện tích quy hoạch bãi đỗ xe tại dự án nhà ở xã hội, chỉ ưu tiên cho đậu đỗ xe máy; việc để xe ô tô của các cư dân tại chung cư (nếu có) phải đưa ra ngoài phạm vi dự án chung cư; tổ chức cắm biển báo cấm đậu, đỗ xe đối với các khu vực sân bãi, đường nội bộ, khu vực công viên công cộng tại các khu chung cư theo quy định.

3. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý đối với các vấn đề liên quan đến công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy; nắm bắt tốt công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện kiểm tra thường xuyên và đột xuất để xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng ký cư trú, đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định; kết hợp việc kiểm tra, phát hiện các trường hợp sử dụng nhà không chính chủ, cho thuê, mượn không đúng quy định, cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng và Tổ công tác liên ngành để kịp thời xử lý, thu hồi căn hộ theo quy định.

4. Các chủ đầu tư dự án (Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vật liệu xây dựng Fico, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn) thực hiện bàn giao lại các hồ sơ pháp lý, hồ sơ dự án, bản vẽ thiết kế xây dựng, sổ tay quản lý vận hành… cho UBND thành phố Quy Nhơn để tiếp nhận, quản lý, đồng thời sao gửi cho Ban Quản trị nhà chung cư để tiếp nhận, phục vụ công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, kiểm định chất lượng thiết bị theo quy định, đảm bảo lưu trữ, quản lý tài liệu lâu dài cho dự án.

5. Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vật liệu xây dựng Fico thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công trình chung cư Cao ốc Long Thịnh theo quy định, khẩn trương khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, thấm, nứt tại công trình; khẩn trương lập danh sách, gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các hộ dân đã mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội theo đúng đối tượng, thực tế đang sở hữu, quản lý sử dụng hợp pháp theo quy định.

6. UBND phường Ghềnh Ráng thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm hành chính, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ đối với các trường hợp tự ý cơi nới, xây dựng trái phép, gây mất an toàn, mất mỹ quan tại chung cư Cao ốc Long Thịnh theo quy định, đảm bảo hoàn thành trong tháng 7/2019.

7. Ban Quản trị chung cư Phú Mỹ - Quy Nhơn và Cao ốc Long Thịnh tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung thuộc trách nhiệm của Ban Quản trị chung cư theo quy định của pháp luật; xây dựng Quy chế và thực hiện việc thu chi tài chính, quản lý sử dụng cho phù hợp, theo đúng quy định; nắm bắt thông tin, phát hiện các vi phạm về quản lý, sử dụng nhà chung cư không đúng quy định, vấn đề mất an ninh trật tự, an toàn PCCC, việc đậu đỗ xe không đúng quy định… kịp thời ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Thùy Trang