Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/6/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 135/TB-UBND ngày 19/6/2019.

long thịnh

Ảnh minh họa

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Sau khi kế hoạch phát triển nhà ở xã hội điều chỉnh, bổ sung được duyệt thì Sở Xây dựng khẩn trương công bố thông tin, kêu gọi các nhà đầu tư đăng ký triển khai dự án theo quy định, kịp thời đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội cho người dân. Trước mắt, công bố các dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt để kêu gọi đầu tư, đảm bảo tiến độ thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư dự án phát triển đô thị đã dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khẩn trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì đề xuất UBND tỉnh thu hồi để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác triển khai dự án theo quy định. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các trường hợp quản lý, sử dụng nhà ở xã hội không đúng quy định, không đúng đối tượng, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê trái phép, không đưa nhà ở vào sử dụng …, kịp thời xử lý theo quy định.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì rà soát nhu cầu về nhà ở công nhân trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp đang quản lý, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, phục vụ việc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế; thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư đối với dự án nhà ở xã hội tại phân khu số 5, số 8 trong Khu kinh tế Nhơn Hội theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

3. Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải khẩn trương triển khai các dự án nhà ở xã hội đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện; chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, ứng kinh phí bồi thường GPMB (nếu có), thực hiện các thủ tục về đất đai và các vấn đề liên quan khác theo quy định hiện hành của Nhà nước, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

4. Đối với các dự án nhà ở xã hội cụ thể như sau: Dự án nhà ở xã hội tại khu đất số 44 đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Nam Ngân khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục còn lại, sớm khởi công xây dựng công trình trong tháng 6/2019, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng để đảm bảo tiến độ đã đề ra; giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các thủ tục về đất đai cho dự án theo quy định; Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện việc thẩm định dự án, thiết kế, thực hiện cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan theo thẩm quyền, tuân thủ theo quy định của Nhà nước. Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh và Khu C - Bắc sông Hà Thanh (khu đô thị Đại Phú Gia): Đề nghị Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh và Công ty TNHH Phú Hiệp khẩn trương lập thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội tại khu đất đã quy hoạch trong dự án, đảm bảo khởi công xây dựng trong quý 3/2019. Quá thời hạn trên mà nhà đầu tư không thực hiện thì giao Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh thu hồi để lựa chọn nhà đầu tư khác triển khai đối với các dự án nhà ở xã hội nên trên. Đối với dự án nhà ở xã hội Tân Đại Minh: Giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện việc xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội tại dự án để nhà đầu tư thực hiện ký hợp đồng bán căn hộ theo quy định; sớm thẩm định giá bán căn hộ của dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương xác định giá đất, hoàn tất hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư theo quy định. Đồng thời rà soát lại hồ sơ đất đai tại mặt bằng Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong tháng 6/2019. Đối với dự án nhà ở xã hội tại phường Nhơn Bình: Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án theo quy định. Trước mắt thực hiện lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trình thẩm định, phê duyệt, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2019; Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện theo quy định, kịp thời tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh. Đối với dự án nhà ở xã hội Vạn Phát: Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Toàn Phát khẩn trương thực hiện hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt; lập hồ sơ về đất đai, dự án đầu tư và các nội dung có liên quan để triển khai dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong quý 3/2019; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh để xem xét giải quyết. Đối với dự án nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Nhơn Hòa: Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa khẩn trương xúc tiến triển khai đầu tư dự án tại khu đất đã quy hoạch trong quý 3/2019, phục vụ nhu cầu cho các đối tượng công nhân trong khu công nghiệp Nhơn Hòa.

5. Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khẩn trương thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ đã đề ra; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Thùy Trang