Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 87/TB-UBND về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

cach treo co ru QtangThực hiện Công điện số 1632/CĐ-BVHTTDL ngày 26/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang như sau: Tất cả các cơ quan, công sở, các nơi công cộng trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019); Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí ngừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn tỉnh trong 02 ngày (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019).

TL