Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/4/2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra, giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 65/TB-UBND ngày 05/4/2019.

hinh Dung ht1

Đối với dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1, giao Ban QLDA giao thông tỉnh khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị để triển khai thi công các gói thầu để đảm bảo tiến độ theo quy định, đến 30/9/2019 phải hoàn thành toàn bộ mặt đường của cả dự án; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thi công đoạn Km0 - Km2. Lưu ý hạn chế việc mở rộng nền đường đoạn vướng đường ống xăng dầu và phải chọn phương án gia cố đảm bảo an toàn tuyệt đối bảo vệ đường ống xăng dầu. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại, để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án theo tiến độ được duyệt. Đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Thanh Mạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với UBND huyện Tuy Phước hoàn chỉnh hồ sơ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, hoàn thành trong tháng 4/2019; đồng thời kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần đại lý Hàng hải Việt Nam, trước ngày 25/4/2019. UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc với hộ ông Lê Văn Minh để thực hiện theo phương án bồi thường, GPMB đã được phê duyệt, trường hợp hộ ông Minh không chấp hành thì lập thủ tục và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, hoàn thành trong tháng 4/2019. Đối với hộ bà Cúc, do diện tích còn lại khoảng 15m2 không đủ điều kiện tái định cư tại chỗ nên thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Đối với dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài: đoạn Km0 – Km4, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, theo hợp đồng đã ký kết; tổ chức làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc về tiến độ thi công chi tiết các gói thầu số 2, 4, nếu không co khả năng thực hiện đúng cam kết về tiên độ thì báo cáo, đề xuất UBND xem xét, chỉ đạo cụ thể; đoạn Km4 – Km18+500, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để đảm bảo hoàn thành cả dự án trước ngày 31/12/2019; khẩn trương làm việc với các địa phương để mở các tuyến đường công vụ phục vụ thi công dự án theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công tập trung thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bởi dự án. UBND huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn chỉ đạo UBND các xã, phường có liên quan khẩn trương tập trung hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, nhà ở để Ban GPMB tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, phương án bồi thường theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xác định giá đất tái định cư vùng nông thôn phù hợp với giá đất bồi thường khi thu hồi đất của các hộ dân và đề xuất phương án bố trí hợp lý đối với các hộ dân bị thu hồi diện tích đất vườn lớn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đồng thuận di dời đến khu tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng thi công.

Dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến chùa Linh Phong, giao Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, GPMB để triển khai thi công dự án; ưu tiên tập trung công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo thông tuyến; chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Tiến vận động người dân chấp hành chủ trương di dời để bàn giao mặt bằng thi công dự án; hướng dẫn các hộ dân lựa chọn các khu tái định cư phù hợp đã được bố trí phục vụ dự án; đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thu hồi đất ở, diện tích đất vườn không thu hồi còn lại đủ lớn, Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét nếu phù hợp với quy hoạch thì tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương bố trí tái định cư tại chỗ theo đúng quy định.

UBND huyện Phù Cát yêu cầu các hộ dân lấn chiếm đất trong khu tái định cư vùng sạt lở ven biển Trung Lương, xã Cát Tiến, khẩn trương tháo dỡ vật kiến trúc, giao trả mặt bằng để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, hoàn thành chậm nhất đến ngày 25//2019. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công trên các đoạn tuyến không vướng giải phóng mặt bằng; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng và ưu tiên tập trung thi công để thông tuyến.

Đối với Dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580, giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương tập trung giải quyết các vướng mắc giải phóng mặt bằng đoạn đèo Hoa Lộc đến giáp Quốc lộ 1, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện; phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định bố trí lịch cắt điện phù hợp để thực hiện đấu nối, di dời đường điện. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án. Tập trung công tác kiểm tra, giám sát, quản lý về chất lượng công trình; Đoạn Km137+580 – Km143+787, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; thường xuyên kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ về chất lượng thi công công trình theo đúng quy định. UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng còn lại của dự án; đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng đường nối vào Trung đoàn cảnh sát cơ động để bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2019 cho đơn vị thi công triển khai dự án. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 –Km137+580 và Km137+580 - Km143+787 để giải ngân kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, theo đúng quy định.

TL