Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi kiểm tra cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

Ngày 25/03/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã đi kiểm tra cảng cá Tam Quan và làm việc với UBND huyện Hoài Nhơn. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại cảng cá Tam Quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 61/TB-UBND ngày 03/4/2019.

ben cang TQ

Ảnh minh họa

Hiện nay, cảng cá Tam Quan chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, không có cầu tàu đạt chuẩn, diện tích mặt bằng để lên cá, luồng lạch ra vào cảng bị bồi lấp khu neo đậu tránh trú bão chưa được nạo vét, tàu vỏ thép ra vào rất khó khăn và mất an toàn, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất của ngư dân và việc xác nhận thủy sản khai thác để xuất khẩu theo quy định. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất trong thời gian đến, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên thống nhất chủ trương xã hội hóa nạo vét luồng lạch đoạn từ điểm B đến điểm F theo thiết kế của Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung và đề xuất của UBND huyện Hoài Nhơn, đoạn còn lại từ điểm F đến cầu Thiện Chánh thực hiện bằng vốn ngân sách.

Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xã hội hóa phải thực hiện nạo vét theo đúng thiết kế được duyệt, có cam kết tiến độ và thực hiện đồng bộ với việc thực hiện bằng vốn ngân sách. Giao UBND huyện Hoài Nhơn làm việc với các chủ đầu tư thực hiện xã hội hóa, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Yêu cầu UBND huyện hoài Nhơn chỉ đạo đối với phần hạ tầng dùng chung như: khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá, bến cá thì dùng ngân sách nhà nước. Đối với phần hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá thì kêu gọi đầu tư xã hội hóa theo quy định. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm việc với Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung tính toán, thiết kế để thực hiện phần vốn ngân sách 15 tỷ đồng, trong đó dành 1 tỷ đồng để nạo vét khu vực cửa ra vào cảng cá Tam Quan. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Hoài Nhơn đề xuất, tổng hợp kinh phí xây dựng Cảng cá Tam Quan Bắc, khu neo đậu tránh trú bão để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025. Đề nghị Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung nghiên cứu cảng cá Tam Quan kết hợp với khu neo đậu cấp vùng để tính toán, thiết kế đảm bảo cho tàu cá vỏ thép ra vào, quay trở thuận tiện phục vụ cho sản xuất của ngư dân.

Đối với việc xác nhận thủy sản khai thác tại cảng cá Tam Quan, giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn UBND huyện Hoài Nhơn căn cứ các tiêu chí cụ thể theo quy định về phân loại cảng cá, xác nhận và trình UBND tỉnh.

TL