Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết, rút kinh nghiệm và bàn kế hoạch tiếp tục xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 18/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì cuộc họp sơ kết, rút kinh nghiệm và bàn kế hoạch tiếp tục xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND thành phố Quy Nhơn và các huyện Phù Cát, Tuy Phước báo cáo kết quả công tác xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội (đợt 1) và ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 46/TB-UBND ngày 21/3/2019.

lan chiem KKT

Ảnh minh họa

UBND tỉnh hoan nghênh các sở, ban ngành và các địa phương liên quan đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp tổ chức xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội (đợt 1), đảm bảo hiệu quả, góp phần răn đe các đối tượng vi phạm. Rút kinh nghiệm kết quả công tác xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế đợt 1, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội từ năm 2014 đến nay; thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 30/6/2019. Các trường hợp vi phạm còn lại sẽ tiếp tục xử lý trong thời gian tiếp theo. Để công tác xử lý các trường hợp vi phạm đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các xã có ranh giới hành chính nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội tiến hành tổ chức củng cố hồ sơ, ra quyết định xử lý, buộc tháo dỡ hoặc tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh để các địa phương áp dụng thống nhất xử lý các trường hợp vi phạm mới. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện xây dựng Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực xung quanh đầm Thị Nại, trình UBND tỉnh trong tháng 6/2019; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình tự, thủ tục xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

 Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát việc quy hoạch các tuyến đường giao thông chính kết nối Khu kinh tế Nhơn Hội với các khu vực xung quanh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc, yêu cầu Chủ đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội khi thực hiện chặt, phá cây phi lao để triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt, phải được Ban Quản lý Khu kinh tế đồng ý bằng văn bản và thông báo cho chính quyền địa phương biết để phối hợp quản lý; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, để thực hiện tuần tra, lập Biên bản các trường hợp lấn, chiếm đất công, xây dựng trái phép; chuyển Biên bản đến UBND xã để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Kể từ nay trở đi không để phát sinh các trường hợp vi phạm mà không bị lập Biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật. 

TL

VP UBND tỉnh