Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019

Ngày 07/3/2019, tại Trụ sở UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019. Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 20/3/2019.

hop TPQN

Ảnh minh họa

Năm 2018, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Quy Nhơn đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong chỉ đạo, điều hành và đạt được những kết quả tích cực: Kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; cơ sở hạ tầng luôn được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị có nhiều thay đổi; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được tăng cường và giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, thành phố Quy Nhơn vẫn còn một số tồn tại, nhất là trên lĩnh vực quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị, xây dựng công trình… còn nhiều bất cập; công tác bồi thường, GPMB, đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm chưa đảm bảo kế hoạch đề ra; công tác chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân còn chậm, nhiều vụ việc để kéo dài, xử lý chưa triệt để; sự phối kết hợp với các sở, ban, ngành thiếu thường xuyên, chặt chẽ...

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 đã đề ra, UBND thành phố Quy Nhơn cần khẩn trương triển khai thực hiện lập Quy hoạch phân khu xây dựng 12 phường nội thành nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và các Quy hoạch có liên quan trên địa bàn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố như: Công viên biển Xuân Diệu, đường Hoàng Văn Thụ nối dài, đường Lê Hồng Phong nối dài, đường Hùng Vương... để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2019. Tăng cường thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị; kiểm tra, xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, tạo cảnh quan đô thị thông thoáng phục vụ phát triển du lịch; xây dựng bổ sung một số bãi đậu xe ô tô trong nội thành để đáp ứng nhu cầu của người dân và khách du lịch. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, lập lại trật tự trong khai thác khoáng sản (đất, cát, đá) và có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các cơ sở sản xuất, chế biến trong nội thành và tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là những ngành nghề, lĩnh vực mà thành phố Quy Nhơn đang cần theo quy hoạch được duyệt; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, kho bãi trong nội thành, kể cả các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Quang Trung, Cụm công nghiệp Nhơn Bình ra ngoài thành phố. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án du lịch, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động.Phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh vận tải, ăn uống, lưu trú phục vụ khách du lịch.Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh và các khoản thu khác để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng bộ máy và hiệu quả hoạt động của Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn. Chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa xã hội, nhất là các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quan tâm chỉ đạo thực hiện đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các trường học trên địa bàn; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo,... Phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên tổ chức thu gom các đối tượng lang thang, cơ nhỡ nhất là tại các khu, điểm du lịch vào các điểm tập trung quản lý theo quy định. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, không để phát sinh thành điểm nóng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đề xuất một số nội dung có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằngphục vụ việc di dời Cụm công nghiệp Quang Trung và Cụm công nghiệp Nhơn Bình ra khỏi thành phố Quy Nhơn theo Kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh. Đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Quy Nhơn được hưởng 100% nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất các rẻo đất thừa phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đô thị để có kinh phí phục vụ công tác chỉnh trang đô thị.

Đối với kiến nghị phân cấp cho UBND thành phố Quy Nhơn được hưởng 100% nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trống (có hoặc không có đầu tư HTKT): Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, đề xuất UBND tỉnh. Đồng ý chủ trương áp dụng Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh đối với một số trường hợp bị ảnh hưởng GPMB của một số dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Giao UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện hỗ trợ thêm tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng di dời tại vùng thiên tai xã Nhơn Hải (ngoài số tiền 20 triệu đồng của Trung ương hỗ trợ) để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân nêu trên tự giác di dời, xây dựng nhà ở ổn định tại nơi tái định cư mới. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc, đôn đốc Chủ đầu tư dự án Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái tại phường Thị Nại và dự án Dịch vụ du lịch bãi biển La Playa tại khu đất thuộc Sở thú cũ thành phố Quy Nhơn, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án theo các văn bản của UBND tỉnh đã quy định. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương kiểm tra, xác định mức độ xuống cấp các khu chung cư, căn hộ tập thể đã xây dựng trên địa bàn thành phố hiện không đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để có phương án đầu tư xây dựng kịp thời. Trường hợp các hộ dân sinh sống tại các khu chung cư, căn hộ tập thể này có nhu cầu về nhà ở thì hướng dẫn mua nhà ở xã hội theo quy định.

Đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích và xây dựng công trình, nhà ở trái phép sau khi các cơ quan chức năng đã xác lập biên bản làm việc, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm nhưng không thực hiện nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật, chống lấn chiếm trên địa bàn thành phố. Thống nhất ủy quyền cho UBND thành phố tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký thực hiện sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng rôn quảng cáo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. UBND thành phố Quy Nhơn làm việc cụ thể với Sở Văn hóa và Thể thao để thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 154/TB-UBND ngày 31/7/2017. Đồng ý chủ trương phân cấp cho UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện trên các tuyến đường An Dương Vương và Nguyễn Tất Thành. Giao Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn cụ thể để UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện. Đồng ý chủ trương phân cấp cho UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán hàng hóa,… nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định. Giao Sở Du lịch hướng dẫn cụ thể để UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện. UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thống nhất việc sử dụng các chỉ tiêu hợp đồng vụ việc theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ để bố trí cho một số cơ quan, đơn vị trực thuộc có nhu cầu cần thiết về lao động.Sở Nội vụ xem xét các kiến nghị của UBND thành phố Quy Nhơn về việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn và kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức như đã nêu trong báo cáo tại buổi làm việc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh