Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

Ngày 07/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019 theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo các dự thảo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kết luận tại Thông báo số 42/TB-UBND ngày 15/3/2019.

thieu so

Ảnh minh họa

Theo đó, cơ bản thống nhất các Dự thảo: Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; Văn bản của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu cấp huyện và Hội nghị hiệp thương cấp huyện cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh; Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu tỉnh, giao Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, hoàn chỉnh dự thảo, trình Trưởng ban và Phó Trưởng ban Chỉ đạo ký ban hành.

Thống nhất thành lập Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh và 04 Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội, với thành phần và nhiệm vụ như Ban Dân tộc tỉnh đề xuất.

Về thời gian Đại hội: Đại hội cấp huyện trước tháng 6 năm 2019; Đại hội cấp tỉnh trước tháng 10 năm 2019. Về Đại biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh: Đại biểu chính thức 250 đại biểu; Đại biểu khách mời 80 đại biểu.

Về cơ cấu đại biểu, giao cho cấp huyện đề xuất, đảm bảo có đầy đủ đại biểu đại diện cho cộng đồng các dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, thương mại, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, tôn giáo, an ninh, quốc phòng…và đảm bảo hài hòa về cơ cấu độ tuổi, quan tâm đại biểu trẻ, tỷ lệ đại biểu nữ tham dự đại hội tối thiểu đạt 30%.

Công tác tuyên truyền Đại hội, các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở phải tiến hành công tác tuyên truyền Đại hội trước một bước; tổ chức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nông dân sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo; tuyên truyền các mô hình kinh tế có hiệu quả như: Mô hình trồng rau sạch tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; Mô hình trồng cây ăn quả tại huyện An Lão và Hoài Ân….Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh chuẩn bị xây dựng phim tư liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh từ năm 2014 đến nay.

Về công tác khen thưởng, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện liên quan khẩn trương triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; đảm bảo kịp trao thưởng tại Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và Trung ương theo quy định. Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình, các thủ tục thi đua, khen thưởng cho các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể ở tỉnh và các huyện kịp thời và đúng quy định. Về nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội, sau khi có quyết định thành lập các Tiểu ban, Trưởng các Tiểu ban chủ động phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ Ban Tổ chức Đại hội giao và Dự trù kinh phí từng phần việc của Tiểu ban mình phụ trách theo nội dung Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh. Kế hoạch và Dự trù kinh phí đề nghị các Tiểu ban gửi về Ban Tổ chức Đại hội để tổng hợp trình Ban Chỉ đạo Đại hội; thời gian gửi trước ngày 30/3/2019.

TL

VP UBND tỉnh