Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 30/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.Sau khi nghe Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 19/TB-UBND ngày 31/01/2019.

hinh ATGT 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2018, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã nâng cao tinh thần trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về pháp luật trật tự an toàn giao thông và thực hiện văn hóa giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời những hư hỏng của hệ thống hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông tại các đô thị, giải tỏa lòng đường, lề đường, vỉa hè; nhiều địa phương đã có những giải pháp sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 giảm trên 10%, đối với cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2017. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 262 vụ tai nạn giao thông, làm chết 153 người, bị thương 181 người; so với cùng kỳ năm 2017, giảm 46 vụ (-14,9%), giảm 17 người chết (-10%), giảm 44 người bị thương (-19,6%). Đây là năm mà số người chết vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ở mức thấp nhất từ trước đến nay; đồng thời đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm liên tục, năm sau giảm hơn năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các địa phương có số người chết do tai nạn giao thông giảm, gồm:Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, An Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, Hoài Ân và Vĩnh Thạnh; đồng thời,yêu cầu các địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng phải xác định rõ trách nhiệm, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, tìm kiếm các biện pháp phù hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2019.

Phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2018, đồng thời khắc phục kịp thời những mặt hạn chế, tồn tại; trong năm 2019, phấn đấu trên địa bàn tỉnh giảm từ 5-10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2018, để đạt chỉ tiêu nêu trên; yêu cầu các Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cụ thể: Từng thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; Chủ động cải thiện hạ tầng, tổ chức giao thông an toàn; Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải; Tiếp tục đưa tiêu chí an toàn giao thông là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm của các đơn vị, địa phương; Định kỳ Ban An tòan giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các Đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các ngành có liên quan về công tác bảo đảm trật tự ATGT nhằm kiểm tra việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, đồng thời đề ra các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, góp phần giảm tai nạn giao thông; tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh