Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7377/UBND-VX về việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

bao hiemtc

Ảnh minh họa

Theo đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn; chú trọng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là tuyên truyền vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để các địa lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng nhanh diện bao phủ về số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Bảo hiểm xã hội cấp huyện và Bưu điện huyện thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hệ thống các địa lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thực hiện theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh