Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018

Ngày 02/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 256/TB-UBND ngày 05/11/2018.

hinh hop 10

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trungchỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, chuẩn bị đủ giống đảm bảo chất lượng và vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất. Chủ động xây dựng phương án sản xuất trong điều kiện thiếu nước. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi, phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững;tăng cường kiểm soát dịch bệnh, triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm theo kế hoạch, chủ động phòng chống rét cho vật nuôi trong mùa đông. Đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 02 Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại thành phố Quy Nhơn, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Triển khai thực hiện các Đề án phát triển nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt; trong đó, chú trọng thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để công nhận 17 xã hoàn thành nông thôn mới năm 2018; triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phá rừng, khai thác gỗ trái phép; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Tiếp tục triển khai công tác trồng rừng năm 2018 theo kế hoạch. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) theo chỉ đạo của Trung ương; xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm và người đứng đầu các địa phương liên quan. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ theo quy định pháp luật; theo dõi, giám sát việc đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả khi đưa vào khai thác. Kiểm tra rà soát, gia cố các công trình xung yếu (giao thông, thuỷ lợi), các khu dân cư có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động phòng tránh, đề phòng lũ ống, lũ quét ở các vùng núi đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó khi có sự cố về thiên tai, lũ lụt.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác trái phép đất, đá, cát...; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư.Sở Công Thương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; tăng cường xúc tiến thương mại. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan để sớm triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất (Nhà máy sữa Vinamilk Quy Nhơn, Nhà máy bia Quy Nhơn...); theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các dự án năng lượng tái tạo và các dự án sản xuất công nghiệp khác đang đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành, đi vào hoạt động trong năm 2018. Tiếp tục kiểm tra, rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất trong thời gian tới, nhất là các tháng cuối năm 2018. Triển khai xây dựng Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, bảo đảm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân trong các tháng cuối năm 2018 và Tết nguyên đán 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch, xử lý các dự án chậm giải ngân, điều chuyển nguồn vốn sang thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình bức xúc khác trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các chủ đầu tư ký quỹ đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư theo quy định. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi các dự án đã cấp phép đầu tư nhưng nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết hoặc sử dụng đất không đúng mục đích. Cục Thuế tỉnh tập trung đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch; xử lý kiên quyết các trường hợp chây ỳ, nợ thuế; triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất, thuê đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên kiểm kê, rà soát các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư đủ điều kiện triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án đầu tư mới đã đăng ký và cấp phép đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát các dự án đã cấp phép trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, đề xuất UBND tỉnh thu hồi các dự án nhà đầu tư sử dụng đất không đúng mục đích, không triển khai dự án hoặc triển khai không đúng quy hoạch và tiến độ cam kết. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các dự án xây dựng.

Sở Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển du lịch bền vững; tiếp tục thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa bàn ven biển thành phố Quy Nhơn. Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị thi công các dự án du lịch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đảm bảo sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng; tăng cường quản lý giá dịch vụ du lịch, kiên quyết xử lý những trường hợp tự ý tăng giá để thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Bình Định.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện đầu tư, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm y tế các địa phương... nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng khám và điều trị, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ; quan tâm công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ thuốc và giá thuốc. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tăng cường công tác xuất khẩu lao động, tổ chức bồi dưỡng các chứng chỉ ngành nghề cho người lao động phù hợp nhu cầu của đơn vị nhận lao động. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện xây dựng mở rộng Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần huyện Hoài Nhơn và sửa chữa, nâng cấp Trung tâm chăm sóc người có công.

Sở Nội vụ phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hoàn thành công tác thi tuyển công chức, viên chức theo đúng quy định; theo dõi, đôn đốc việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 35-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động theo kế hoạch.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2019; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hoán đổi đất quốc phòng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ tại các văn bản liên quan theo quy định pháp luật. Chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

TL

VP UBND tỉnh