Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018.

Ngày 28/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã kết luận tại Thông báo số 229/TB-UBND ngày 02/10/2018.

tình hình KT

Ảnh minh họa

09 tháng năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả nổi bật như: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4% (trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3,1%; ngành lâm nghiệp tăng 6% và ngành thủy sản tăng 5,3%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,91%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 587,8 triệu USD, tăng 11,5%; hàng hóa thông qua cảng tăng 6,3%; khách du lịch đến tỉnh đạt 3,46 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của đại bộ phận nhân dân ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương... Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo kế hoạch đề ra,các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đồng thời, triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm, cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, chuẩn bị đủ giống đảm bảo chất lượng và vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất.Tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi, phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững;tăng cường kiểm soát dịch bệnh, triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp đảm bảo vượt lũ. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2018; trong đó, chú trọng thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cứu hộ, cứu nạn và di dãn dân khi xảy ra lụt bão.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác trái phép đất, đá, cát...; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư; chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, thuê đất, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, thu hồi các dự án nợ tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định. Sở Công Thương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; tăng cường xúc tiến thương mại. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan để sớm triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất (Nhà máy sữa Vinamilk Quy Nhơn, Nhà máy bia Quy Nhơn...); theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các dự án năng lượng mặt trời và các dự án sản xuất công nghiệp khác đang đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành, đi vào hoạt động trong quý IV năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện phim tuyên truyền, quảng bá phục vụ công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bình Định. Đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch, xử lý các dự án chậm giải ngân, điều chuyển nguồn vốn sang thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình bức xúc khác trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi các dự án đã cấp phép đầu tư nhưng nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết hoặc sử dụng đất không đúng mục đích. Cục Thuế tỉnh tập trung đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch; xử lý kiên quyết các trường hợp chây ỳ, nợ thuế; triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất, thuê đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các dự án xây dựng. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban QLDA Công trình giao thông và các sở, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm về giao thông: Quốc lộ 19, Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài... Khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện đầu tư dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639). Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư đủ điều kiện triển khai các dự án đã đăng ký và cấp phép đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện miền núi kiểm tra, rà soát tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số tại một số địa phương, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Sở Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển du lịch bền vững; tiếp tục thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa bàn ven biển thành phố Quy Nhơn.Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý các điểm đến, giá dịch vụ du lịch, kiên quyết xử lý những trường hợp tự ý tăng giá để thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Bình Định.Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng khám và điều trị, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ; chú trọng thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đầu tư nâng cấp trang thiết bị và ứng dụng kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh; quan tâm chú trọng công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ thuốc và giá thuốc.Phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm y tế các địa phương... sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo và đồng bào dân tộc; tăng cường công tác xuất khẩu lao động, tổ chức bồi dưỡng các chứng chỉ ngành nghề cho người lao động phù hợp nhu cầu của đơn vị nhận lao động. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội.Sở Nội vụ phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hoàn thành công tác thi tuyển công chức, viên chức theo đúng quy định; theo dõi, đôn đốc việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 35-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo UBND tỉnh.Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện trong quý IV năm 2018.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Khẩn trương hoàn thiện nội dung Kết luận thanh tra đối với việc giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, phấn đấu giảm thiểu TNGT trên 10% cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ tại các văn bản liên quan theo quy định pháp luật.

TL

VP UBND tỉnh