Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019.

anh hop KT thang 4

Ngày 4/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 88/TB-UBND ngày 7/5/2019.

Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

cach treo co ru Qtang

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 87/TB-UBND về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

hinh Dung ht1

Ngày 04/4/2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra, giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 65/TB-UBND ngày 05/4/2019  (ảnh).

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi kiểm tra cảng cá Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

ben cang TQ

Ngày 25/03/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã đi kiểm tracảng cá Tam Quan và làm việc với UBND huyện Hoài NhơnSau khi kiểm tra tình hình thực tế tại cảng cá Tam Quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 61/TB-UBND ngày 03/4/2019.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và công tác triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật của các địa phương

Heo BD

Ngày 28/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và công tác triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật của các địa phương. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo  ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 62/TB-UBND ngày 04/4/2019.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

KT tinh

Ngày 26/3/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 60/TB-UBND ngày 02/4/2019 (ảnh).

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết, rút kinh nghiệm và bàn kế hoạch tiếp tục xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

lan chiem KKT

Ngày 18/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì cuộc họp sơ kết, rút kinh nghiệm và bàn kế hoạch tiếp tục xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND thành phố Quy Nhơn và các huyện Phù Cát, Tuy Phước báo cáo kết quả công tác xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội (đợt 1) và ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 46/TB-UBND ngày 21/3/2019.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019

hop TPQN

Ngày 07/3/2019, tại Trụ sở UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì buổi làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019. Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 20/3/2019.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

thieu so

Ngày 07/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019 theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo các dự thảo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kết luận tại Thông báo số 42/TB-UBND ngày 15/3/2019.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hìnhkinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019.

hinh KT thang 2

Ngày 08/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 40/TB-UBND ngày 13/3/2019.