Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019

thieu so

Ngày 07/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019 theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo các dự thảo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kết luận tại Thông báo số 42/TB-UBND ngày 15/3/2019.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hìnhkinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019.

hinh KT thang 2

Ngày 08/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2019. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 40/TB-UBND ngày 13/3/2019.

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

hinh ATGT 2018

Ngày 30/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.Sau khi nghe Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 19/TB-UBND ngày 31/01/2019.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc liên quan của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định

trungtam

Ngày 28/01/2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc liên quan của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương,Bưu điện tỉnh và Viễn thông Bình Định.Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính côngbáo cáo và ý kiến các đơn vị tham gia cuộc họpPhó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 20/TB-UBND ngày 01/02/2019.

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

bao hiemtc

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7377/UBND-VX về việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018

hinh hop 10

Ngày 02/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 256/TB-UBND ngày 05/11/2018.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018.

tình hình KT

Ngày 28/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng và nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2018, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã kết luận tại Thông báo số 229/TB-UBND ngày 02/10/2018.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018.

kinh te7

Ngày 03/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2018. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 171/TB-UBND ngày 07/8/2018.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp về tình hình trục vớt các tàu bị chìm do cơn bão số 12 gây ra

1 truc vơt

Ngày 13/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình trục vớt các tàu bị chìm do cơ bão số 12 gây ra và công tác ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 236/TB-UBND ngày 15/11/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua quy chế làm việc của Quỹ Phòng, chống thiên tai

thien tai

Ngày 10/04/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp thông qua quy chế làm việc của Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh Bình Định.  Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và  ý kiến tham gia của các thành viên dự  họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 56/TB-UBND ngày 12/04/2017.