Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và dịch tả heo Châu Phi

Ngày 26/02/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo số 32/TB-UBND ngày 04/3/2019.

dich ta heo

Ảnh minh họa

Hiện nay, tình hình dịch bệnh động vật đang diễn biến phức tạp. Để chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật, dịch tả heo Châu Phi, yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả heo Châu Phi và Công điện số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát, buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi và công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công tác chuẩn bị triển khai các giải pháp ngăn chặn, ứng phó phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai các giải pháp ngăn chặn, ứng phó phòng chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi và các bệnh động vật liên quan. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách ngăn chặn, ứng phó bệnh Dịch tả heo Châu Phi và phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh (thay thế Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh). Rà soát nhu cầu hóa chất sát trùng phục vụ công tác tiêu độc sát trùng môi trường tại các địa phương; đề xuất UBND tỉnh mua, đảm bảo đủ để cung ứng kịp thời cho các địa phương, phục vụ công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm ngăn ngừa xâm nhập, phát tán mầm bệnh. Phát động các đợt ra quân vệ sinh tiêu độc sát trùng môi trường phòng chống dịch bệnh động vật và bệnh Dịch tả heo Châu Phi để các địa phương chủ động tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả phòng, chống dịch bệnh động vật. Kiểm tra, giám sát hoạt động này tại các địa phương. Yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi chấp hành thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng cơ sở chăn nuôi; nhất là các biện pháp ngăn chăn bệnh LMLM và Dịch tả heo Châu Phi. Vận động các doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi, con giống, thức ăn chăn nuôi, liên kết chăn nuôi quan tâm hỗ trợ cho người chăn nuôi về vaccine, thuốc sát trùng, xử lý môi trường và hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cơ sở chăn nuôi gia đình mình và hợp tác với thú y cơ sở, chính quyền địa phương trong báo cáo dịch bệnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND cấp xã, vận động người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, nhất là tiêm phòng vaccine LMLM cho heo thịt; chủ động vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi và các phương tiện ra vào cơ sở chăn nuôi. Trường hợp xảy ra dịch bệnh mà chưa tiêm phòng thì Nhà nước không xem xét, hỗ trợ. Đồng thời, cam kết thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học, cam kết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Hướng dẫn người chăn nuôi đăng ký khai báo chăn nuôi ban đầu theo Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố có xảy ra bệnh dịch nhỏ lẻ trên vật nuôi chủ động xem xét, cân đối xuất kinh phí để hỗ trợ cho người chăn nuôi theo Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét đề xuất UBND tỉnh có cơ chế cụ thể đối với chế độ phụ cấp của cán bộ thú y cơ sở để đảm bảo bộ máy hoạt động có hiệu quả.

TL

VP UBND tỉnh