Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về xử lý nước thải của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cụm công nghiệp Cát Trinh

Ngày 11/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi họp bàn biện pháp xử lý nước thải của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 284/TB-UBND ngày 18/12/2018.

nuoc thai

Ảnh minh họa

Theo đó, đối với UBND huyện Phù Cát cần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo Ban quản lý các CCN huyện có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và phân công người theo dõi, quản lý tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định; chỉ đạo chủ đầu tư Cụm công nghiệp Cát Trinh khẩn trương xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung phục vụ cụm công nghiệp. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt chuẩn theo quy định mới được xả thải ra môi trường. Đến hết tháng 06/2019, chủ đầu tư Cụm công nghiệp Cát Trinh không hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống nước thải nêu trên, có văn bản báo cáo UBND tỉnh ngừng hoạt động đối với Cụm công nghiệp Cát Trinh; chỉ đạo Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam thực hiện trách nhiệm cam kết, hỗ trợ cung cấp nước sạch cho các hộ dân xung quanh nhà máy có nguồn nước giếng bị ảnh hưởng do hoạt động xả thải của Công ty và theo dõi giám sát quá trình chôn lấp chất bùn thải nạo vét từ mương Đồng Đế đưa về chôn lấp trong Cụm công nghiệp Cát Trinh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam xác định, khoanh vùng tại các vị trí bị ảnh hưởng do hoạt động xả thải của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam gây ra; phối hợp Tổng Công ty CP May Nhà Bè theo dõi, giám sát việc xả thải ra môi trường của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam trong thời gian chưa được phép xả thải; chủ trì thực hiện việc tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân địa phương biết, yên tâm sản xuất, sinh hoạt không để xảy ra điểm nóng an ninh trật tự tại địa phương.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát tiếp tục theo dõi, giám sát, thường xuyên lấy mẫu phân tích, kiểm nghiệm và báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh về quá trình xử lý nước thải tại nhà máy của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam.Giao Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam phối hợp với UBND huyện Phù Cát thực hiện việc mở rộng mạng cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố xả thải ra môi trường vừa qua của Công ty. Hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để vận chuyển và xử lý dứt điểm lượng nước thải vừa qua và chịu trách nhiệm về lượng nước thải này theo quy định của pháp luật. Tiếp tục ngừng hoạt động phân xưởng nhuộm. Phân xưởng này chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi khắc phục, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn theo quy định, trên cơ sở được sự đồng thuận của nhân dân, chính quyền địa phương và kết quả kiểm tra, báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu Công ty rà soát lại toàn bộ hệ thống tuyến cống và tách riêng các tuyến cống nước mưa, nước thải (kể cả nước rửa sàn); không sử dụng nước mưa, nước thải chảy chung hệ thống cống.

Tổng Công ty CP May Nhà Bè (Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Cát Trinh) khẩn trương thực hiện việc đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Cát Trinh theo quy định, hoàn thành trong tháng 06/2019. Thực hiện thông báo, đăng ký thành lập và hoạt động đối với Ban Quản lý Cụm công nghiệp Cát Trinh tại địa phương và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và cùng với Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam nhanh chóng xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với lượng nước thải vừa qua tại Cụm công nghiệp Cát Trinh.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Phù Cát trong việc xác định, khoanh vùng tại các vị trí bị ảnh hưởng do hoạt động xả thải của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam gây ra.

TL

VP UBND tỉnh