Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

Ngày 20/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 29/11/2018.

dong mt bt

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác tuyên truyền, vận động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các Hội, đoàn thể của huyện An Lão và các xã bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện dự án.

Về việc các hộ gia đình, cá nhân ở xã An Dũng có ý kiến đơn giá bồi thường, hỗ trợ thấp, không đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người bị thiệt hại, UBND tỉnh đã có chủ trương cho phép thực hiện chính sách hỗ trợ một số loại đất và cây cối, hoa màu phục vụ bồi thường, GPMB dự án Hồ chứa nước Đồng Mít tại Văn bản số 5547/UBND-KT ngày 13/9/2018. Đề nghị Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và UBND xã An Dũng tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân xã An Dũng hiểu, đồng thuận và thực hiện. Những vướng mắc của người dân yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh để xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Về việc hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp, lâm nghiệp do hộ gia đình đang sử dụng có nguồn gốc là đất nương rẫy cũ; khai hoang theo quy định của pháp luật không có tranh chấp đất đai nhưng chưa được cấp sổ: thống nhất thực hiện hỗ trợ thêm kinh phí bằng mức ổn định đời sống; chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp, lâm nghiệp tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh;Về việc quy hoạch rừng ma mới để cải táng mồ mả thuộc các rừng ma phải di dời phục vụ dự án: Giao UBND các xã có rừng ma thuộc diện phải di dời chủ động chọn địa điểm cụ thể và phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT để thực hiện; Về việc mở đường vào các khu đất sản xuất, khu chăn nuôi được quy hoạch phục vụ dự án: Thống nhất mở đường vào các khu đất sản xuất, khu chăn nuôi theo đề nghị. Trước mắt sẽ xây dựng các tuyến đường chính có kết cấu mặt đường bê tông xi măng kết nối với các tuyến giao thông của địa phương; các tuyến nhánh nội bộ trong khu sẽ được đầu tư xây dựng lồng ghép từ các chương trình đầu tư phát triển của huyện An Lão trong thời gian tới; Về việc bồi thường cây cối trên diện tích 4,57 ha thuộc khu đất Hậu cứ An Lão, thống nhất thực hiện bồi thường cây cối cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để thu hồi 4,57 ha đất nêu trên. Diện tích đất sau khi thu hồi giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT quy hoạch thành đất sản xuất phục vụ dự án.