Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về xử lý nước thải của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cụm công nghiệp Cát Trinh

nuoc thai

Ngày 11/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi họp bàn biện pháp xử lý nước thải của Công ty TNHH Delta Galil Việt NamSau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo  ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 284/TB-UBND ngày 18/12/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

dong mt bt

Ngày 20/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng MítSau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 29/11/2018.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

DA tieu thoat lu

Ngày 15/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo các  ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 265/TB-UBND ngày 21/11/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2018, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và năm 2019

TB dong xuan

Ngày 24/10/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì Hội nghị tổng kết sản xuất trồng trọt năm 2018, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và năm 2019Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 250/TB-UBND ngày 30/10/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh

thien tai

Ngày 31/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 213/TB-UBND ngày 7/9/2018.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

baoverung

Ngày 24/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 208/TB-UBND ngày 05/9/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

dong mit

Ngày 30/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe  báo cáo tình hình thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 210/TB-UBND ngày 5/9/2018.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 142, 145 xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Thạnh

pha rưng 1

Ngày 6/8/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 142, 145 xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 10/8/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020

ANh nong thon moi

Ngày 31/7/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp xem xét xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 167/TB-UBND ngày 07/8/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

ho chua dong mit

Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáovà ý kiến tham gia của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Trưởng Ban chỉ đạo đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 75/TB-UBND ngày 30/03/2018.