Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải tỏa, di dời một số hộ dân phía Bắc đường Ngô Gia Tự, thành phố Quy Nhơn

Ngày 04/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải tỏa, di dời một số hộ dân phía Bắc đường Ngô Gia Tự, thành phố Quy Nhơn phục vụ chỉnh trang đô thị. Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 35/TB-UBND ngày 05/3/2019.

nha NGT

Ảnh minh họa

Theo đó, giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1607/UBND-NĐ ngày 12/6/2006 và Điểm 1 Thông báo số 192/TB-UBND ngày 22/8/2018; gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trước ngày 15/3/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan, tiếp tục rà soát hồ sơ, xác định lại nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất, hình thành tài sản trên đất của các hộ dân có liên quan; theo đó, UBND thành phố Quy Nhơn tổng hợp hồ sơ xác minh nguồn gốc đất nêu trên, chủ trì, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để bàn bạc, thống nhất ý kiến về tính pháp lý hồ sơ xác minh nguồn gốc phải đảm bảo đủ cơ sở để lập phương án bồi thường, GPMB; hoàn thành công việc này chậm nhất ngày 15/3/2019.

Giao Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch tại khu vực phía Bắc đường Ngô Gia Tự theo 02 phương án đã chỉ đạo, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2019. Trên cơ sở hồ sơ xác minh nguồn gốc đất, quy hoạch điều chỉnh nêu trên, giấy tờ do các hộ dân cung cấp và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiện hành của tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tính toán, lập lại phương án bồi thường, GPMB cho các hộ dân có liên quan theo 02 phương án quy hoạch nêu trên; tổng hợp và báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2019.

TL

VP UBND tỉnh