Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

DA 638

Ngày 06/3/2019Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnhSau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 39/TB-UBND ngày 11/3/2019.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải tỏa, di dời một số hộ dân phía Bắc đường Ngô Gia Tự, thành phố Quy Nhơn

nha NGT

Ngày 04/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải tỏa, di dời một số hộ dân phía Bắc đường Ngô Gia Tựthành phố Quy Nhơn phục vụ chỉnh trang đô thị. Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 35/TB-UBND ngày 05/3/2019.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về giải quyết vướng mắc liên quan dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT khu dân cư tại khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Ha tàng KV 4

Ngày 06/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT khu dân cư tại khu vực 4, phường Nhơn Bìnhthành phố Quy Nhơn (gọi tắt: dự án). Sau khi nghe báo cáo của Ban GPMB tỉnh, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp và kiểm tra thực địa hiện trường dự án nêu trên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 36/TB-UBND ngày 07/3/2019.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

vinh thanh

Ngày 20/02/2019, tại Trụ sở UBND huyện Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019.Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến kết luận tại Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/02/2019.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

LV BQL Kte

Ngày 21/02/2019tại Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng, phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 31/TB-UBND ngày 28/02/2019 (ảnh).

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc, huyện hoài Nhơn

xang dau

Ngày 22/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số vướng mắc liên quan đến việc đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn.Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo  ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 26/TB-UBND ngày 27/02/2019.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

lan chiem

Ngày 25/02/2019Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến kết luận tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 27/02/2019.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông quan trọng do UBND thành phố Quy Nhơn làm Chủ đầu tư

DA canh vinh

Ngày 23/01/2019Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông quan trọng do UBND thành phố Quy Nhơn làm Chủ đầu tư.Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 15/TB-UBND ngày 24/01/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh để xét công nhận các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018

NTM 2018

Ngày 17/01/2019Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh để xét công nhận các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 24/01/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan của các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa

ho ph

Ngày 09/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan của các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa.Sau khi nghe báo cáo, đề xuất và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 266/TB-UBND ngày 21/11/2018.