Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Ban Tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I – 2019

Ngày 4/9, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I – 2019. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức Liên hoan và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

IMG 1288

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến kết luận như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - 2019, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối và chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các công việc liên quan để tổ chức Liên hoan đảm bảo diễn ra an toàn, đúng tiến độ và đạt kết quả, trong đó tập trung triển khai các nội dung công việc sau:

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh Kịch bản nghệ thuật Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định, báo cáo UBND tỉnh.

- Bố trí 5000 ghế ngồi (trong đó có 300 ghế VIP) cho đại biểu tham dự Liên hoan; cử công chức, viên chức của ngành đón tiếp và hướng dẫn chỗ ngồi cho đại biểu tham dự Liên hoan tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh để tổng hợp dự toán kinh phí phục vụ Liên hoan, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh.

3. Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí của Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan của tỉnh tham gia tổ chức Liên hoan, trình UBND tỉnh.

4. Giao Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương có đoàn về tham dự Liên hoan đăng ký nơi ăn, ở tại các khách sạn, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

5. Giao Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khách sạn, nơi ở của các đoàn về tham dự Liên hoan.

6. Giao Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực tổ chức Liên hoan.

7. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực tổ chức Liên hoan; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Liên hoan.

8. Giao UBND các huyện: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Phù Cát, Hoài Ân, An Lão:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác tập luyện các tiết mục tham gia Liên hoan của địa phương mình.

- Có kế hoạch bố trí kinh phí và tổ chức đưa Đoàn nghệ nhân, diễn viên tham dự liên hoan của địa phương mình có mặt tại Quy Nhơn vào ngày 10/9/2019 để tham gia tổng ráp chương trình vào 15h00 và tổng duyệt chương trình Liên hoan vào lúc 19h00 ngày 10/9/2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn./.