Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018

Ngày 01/6/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 115/TB-UBND ngày 05/6/2018.

1 ket luan hop thuong ky thang 5

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuột phá hoại lúa vụ Hè Thu; tiếp tục triển khai các mô hình khuyến nông, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt;triển khai các biện pháp tưới tiết kiệm, hợp lý để có đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để phục hồi, phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư; đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu vực nông thôn. Giao Sở Công Thương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; tăng cường xúc tiến thương mại. Đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Giao Cục Thuế tỉnh tập trung đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các dự án,... để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung và tham mưu đề xuất UBND tỉnh tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi giành giật, chèo kéo hành khách của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển khách bằng ô tô, Taxi... và tình trạng xe dù, bến cóc gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; giao Sở Tài chính khẩn trương đề xuất nguồn tạm ứng kinh phí để thực hiện việc đầu tư, xây dựng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo quy định. Giao Sở Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển du lịch bền vững; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch; phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch đã đăng ký đầu tư.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc ôn tập và tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng trường, lớp, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; đồng thời, tăng cường công tác xuất khẩu lao động, tổ chức bồi dưỡng các chứng chỉ ngành nghề cho người lao động phù hợp nhu cầu của đơn vị nhận lao động. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ sở kinh doanh lưu trú khẩn trương triển khai phần mềm Quản lý lưu trú trực tuyến đối với hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh.Sở Nội vụ phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Các sở, ban, ngành liên quan tập trung chuẩn bị nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;đồng thời, chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 7.

TL

VP UBND tỉnh