Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Ngày 14/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai quy hoạch, thực hiện dự án của Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 125/TB-UBND ngày 22/5/2018.

1 Tan Cang QN

Ảnh minh họa

Hiện nay, Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn đang triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng container 30.000 DWT theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, Công ty đã xây dựng xong cầu cảng (200m); đầu tư thiết bị bốc xếp nhưng chưa xây dựng bãi sau cầu cảng nên hạn chế khả năng khai thác của Cảng. Vì vậy, đồng ý cho Công ty tiếp tục thực hiện dự án theo quy hoạch. Yêu cầu Công ty khi thực hiện san lấp bãi sau cầu cảng phải xây dựng hệ thống kè đứng trước rồi mới được san lấp, tránh để bùn cát tràn ra luồng tàu cá, đảm bảo luồng tàu cá ra vào tối thiểu 100m.

Yêu cầu Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn phải công bố công khai quy hoạch, dự án được duyệt, kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện và tuyên truyền cụ thể cho người dân biết nhằm tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án; rà soát lại nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt, cập nhật, bổ sung các nội dung cho phù hợp theo các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo các điều kiện về môi trường, an toàn cho dự án.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cập nhật, bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn chủ phương tiện tàu thuyền và ngư dân ra vào, neo đậu tàu thuyền trong khu vực đảm bảo an toàn, đúng nơi quy định; đồng thời có giải pháp đề xuất giải quyết nhu cầu khai thác, sử dụng của cảng cá cho phù hợp, báo cáo UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh