Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số kiến nghị, vướng mắc của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành

Ngày 21/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về một số kiến nghị, vướng mắc của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành. Sau khi nghe Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 127/TB-UBND ngày 24/5/2018.

1 Trung tâm QT khoa hoc

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tổ chức các hội nghị khoa học và lớp học chuyên đề quốc tế năm 2018 và kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan. Pphối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung, công việc có liên quan để tổ chức khởi công Dự án tổ hợp Không gian khoa học giai đoạn 2 trong tháng 8/2018 và đề xuất nhân sự tham gia Ban quản lý dự án, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan đề xuất nhân sự làm Giám đốc Trung tâm Khám phá khoa học, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2018. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ các quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích trồng cây xanh, ao, suối, thảm cỏ, đường giao thông trong diện tích 16,7 ha đất đã cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành thuê, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2018. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng khách sạn và khẩn trương thẩm định, cấp phép xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành chủ động phối hợp và đề nghị các sở, ngành liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức các hội nghị khoa học và lớp học chuyên đề quốc tế năm 2018 như UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 2624/UBND-VX ngày 15/5/2018; khẩn trương báo cáo cụ thể các nội dung, công việc có liên quan tổ chức Hội nghị “Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ” cho Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh kịp thời ban hành kế hoạch đưa, đón các giáo sư đạt giải Nobel tham dự hội nghị; cung cấp hồ sơ Dự án xây dựng khách sạn của Trung tâm cho Sở Xây dựng để thẩm định cấp phép xây dựng theo quy định.

Về xử lý nước thải tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, Trung tâm Khám phá khoa học và các công trình, dự án tại Khu quy hoạch Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn, trước mắt xử lý theo hướng cục bộ, lâu dài sẽ xây dựng trung tâm xử lý nước thải tập trung. Giao Ban Quản lý Dự án Dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu bố trí từ nguồn vốn kết dư của Dự án môi trường bền vững để thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Về hệ thống cung cấp nước sạch cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, Trung tâm Khám phá khoa học và các công trình, dự án tại Khu quy hoạch Thung lũng Sáng tạo Quy Nhơn. Giao Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đảm bảo cấp nước trong năm 2019.

TL

VP UBND tỉnh