Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh về tình hình hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sau khi hợp nhất.

KSBT

Ngày 10/6/2019 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì buổi làm việc về tình hình hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) sau khi hợp nhất 05 đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của các đơn vị: Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định; lãnh đạo và các khoa, phòng của Trung tâm.

Ý kiến Kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh về Chiến lược phát triển Bình Định trở thành một cực tăng trưởng phía Nam

tang truong nam

Ngày 31/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Chiến lược phát triển Bình Định trở thành một cực tăng trưởng phía Nam vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Sau khi nghe Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 06/6/2018.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018

1 ket luan hop thuong ky thang 5

Ngày 01/6/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 115/TB-UBND ngày 05/6/2018.

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

1 Tan Cang QN

Ngày 14/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai quy hoạch, thực hiện dự án của Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 125/TB-UBND ngày 22/5/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số kiến nghị, vướng mắc của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành

1 Trung tâm QT khoa hoc

Ngày 21/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về một số kiến nghị, vướng mắc của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành. Sau khi nghe Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 127/TB-UBND ngày 24/5/2018.

Kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý II/2018

1 phat trien DN

Ngày 09/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý II/2018 về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) và bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 126/TB-UBND ngày 22/5/2018.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về các giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới

1 phat trien du lich

Ngày 9/5/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp bàn về các giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Du lịch báo cáo tình hình hoạt động du lịch 4 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 119/TB-UBND ngày 14/5/2018.

Treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

1 128 nam

Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 121/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp khắc phục thiệt hại trên biển thành phố Quy Nhơn do cơn bão số 12 năm 2017

1 cuu nan tren bien 2

Ngày 05/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp khắc phục thiệt hại cơn bão số 12 gây ra. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) báo cáo tình hình thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, ý kiến tham gia của các thành viên BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 230/TB-UBND ngày 06/11/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCTUBND tỉnh tại buổi làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

1 dai tuong niem thanh nien xung phong

Ngày 25/10/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì buổi làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh về một số đề xuất, kiến nghị của Hội. Sau khi nghe Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trình bày một số đề xuất, kiến nghị của Hội và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 225/TB-UBND ngày 30/10/2017.