Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 17/02, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

1 Dang uy 1 Copy

Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng tập thể Đảng bộ đoàn kết, thống nhất và lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyên môn trong Đảng bộ, đảm bảo kịp thời theo yêu cầu quy định, đáp ứng sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu và phục vụ; theo đó, chất lượng công tác tham mưu đề xuất ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các phần mềm phục vụ quản lý, theo dõi điều hành và tham mưu đề xuất tại UBND tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyên môn. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động ổn định, nền nếp trong quá trình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, mang lại sự hài lòng của người dân và tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tăng cường; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân được thực hiện thường xuyên, kịp thời, không để xảy ra các vụ việc tồn đọng kéo dài và phát sinh điểm nóng; công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên; công tác văn thư, lưu trữ luôn được chú trọng; công tác quản trị - tài vụ, bảo đảm an ninh an toàn mục tiêu cơ quan được tăng cường.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ đảng và kiểm tra, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 theo quy định. Đảng viên trong đảng bộ giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Không có tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các công tác cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; lãnh đạo đoàn thể; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cũng được Đảng ủy Văn phòng quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả.

1 Dang uy 2 Copy

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình (thứ 2 từ phải sang) trao Giấy khen cho các tập thể. 

Với những kết quả trên, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình đề nghị Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhất là công tác tham mưu, phục vụ UBND tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX. Thực hiện củng cố, kiện toàn nhân sự, sắp xếp, phân công nhiệm vụ chuyên môn tại một số đơn vị trực thuộc đảm bảo hoạt động hiệu quả theo quy định. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực đóng góp ý kiến đối với các báo cáo chính trị và lựa chọn các đảng viên ưu tú, nòng cốt để bầu vào cấp ủy trong kỳ đại hội tại chi bộ và Đảng bộ Văn phòng sắp đến; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao nhằm đóng góp sức mình vào các hoạt động, công tác của đảng bộ, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng sắp đến đó là đại hội chi bộ cơ sở; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tặng Giấy khen cho 03 chi bộ và 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

1 Dang uy 3 Copy

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Văn Thủy (giữa) trao Giấy khen cho các cá nhân.

1 Dang uy 4 Copy

Kim Loan