Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác triển khai Văn phòng điện tử

Năm 2019, việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định, trong đó nổi bật là công tác triển khai Văn phòng điện tử.

1 van phong dien tu Copy

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý văn bản trên Văn phòng điện tử.

Theo thống kê tình hình xử lý văn bản đến trên phần mềm, trong năm 2019, 100% văn bản đến đã được Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh xử lý trên Văn phòng điện tử. Trong tổng số 34.051 văn bản đến, đã xử lý hoàn thành trước và đúng hạn 15.008/15.401 văn bản nhận phải xử lý (chiếm 97,4%), không có văn bản xử lý quá hạn; đặc biệt, có 03 công chức xử lý hoàn thành trên 1.300 văn bản/năm. Theo đó, góp phần phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Cục chứng thực số và Bảo mật thông tin của Ban cơ yếu Chính phủ và đơn vị phát triển phần mềm tiến hành nâng cấp các chức năng phần mềm Văn phòng điện tử; trong đó, tích hợp chữ ký số cá nhân lên phiên bản 2.0, đáp ứng quy trình gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia theo quy định. Trong năm 2019, đã tiếp nhận 23.135 văn bản điện tử và ban hành liên thông 11.461 văn bản điện tử đến các cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác ứng dụng chữ ký số cá nhân trên văn bản điện tử, thực hiện quy trình ký số điện tử cá nhân kể từ tháng 06/2019 đối với tất cả các văn bản của Văn phòng UBND tỉnh và văn bản của UBND tỉnh do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký thừa lệnh (trừ các văn bản mật theo quy định nhà nước). Ngày 04/10/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị ký số cá nhân điện tử ứng dụng cho lãnh đạo UBND tỉnh; theo đó, đưa Bình Định trở thành một trong 12 tỉnh thành đầu tiên áp dụng  ký số cá nhân trên văn bản đện tử. Tính từ thời gian triển khai đến nay, 100% văn bản điện tử đã được ký số tại Văn phòng UBND tỉnh đều được gửi qua trục liên thông văn bản quốc gia và Văn phòng điện tử tỉnh.

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng ký số điện tử tiến tới hạn chế tối đa và chấm dứt sử dụng văn bản giấy trong phát hành văn bản; đồng thời đẩy mạnh công tác phát hành văn bản trên Văn phòng điện tử với thời hạn ngắn nhất, nhằm góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kim Loan