Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị gửi kèm file mềm khi thực hiện gửi văn bản điện tử liên thông

Để đảm bảo thuận lợi trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ kịp thời, nhanh chóng, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tại công văn số 335/VPUBND-TTTHCB ngày 10/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung. 

1 quan ly van ban dien tu

Ảnh minh họa

Một là, các hồ sơ, văn bản điện tử (trừ văn bản có nội dung mật) của các cơ quan, đơn vị khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo, kiến nghị, giải trình, tham mưu đề xuất…) phải gửi kèm file mềm khi gửi văn bản điện tử liên thông đến Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh không chịu trách nhiệm việc chậm xử lý hồ sơ, công việc đối với những trường hợp không gửi kèm đầy đủ các file điện tử nêu trên.

Hai là, việc phát hành văn bản điện tử phải tiến hành trước khi phát hành văn bản giấy (nếu có) theo đúng quy định. Trường hợp văn bản điện tử, có hồ sơ giấy kèm theo, đề nghị các cơ quan, đơn vị khi phát hành văn bản điện tử liên thông phải thực hiện cập nhật trường dữ liệu “Có tài liệu giấy” để Văn phòng UBND tỉnh căn cứ thông tin xử lý hồ sơ theo quy định.

Kim Loan