Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện thí điểm ký số văn bản điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 04/6/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 205/VPUBND-THCB về việc thực hiện thí điểm ký số văn bản điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh.

chu ky so

Ảnh minh họa

Để đảm bảo đúng các quy định về thực hiện ký số trên văn bản điện tử trong thời gian đến, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thực hiện thí điểm ký số văn bản điện tử từ 05/6/2019 đến ngày 10/6/2019 đối với tất cả các văn bản của Văn phòng UBND tỉnh và văn bản của UBND tỉnh do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký thừa lệnh. Sau thời gian thí điểm nêu trên, thực hiện chính thức ký số trên văn bản điện tử.

2. Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc thực hiện xử lý văn bản và trình văn bản điện tử theo quy trình hướng dẫn tại Phục lục hướng dẫn quy trình ký số văn bản điện tử trên phần mềm Văn phòng điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh.

3. Trung tâm Tin học – Công báo phối hợp Phòng Hành chính – Tổ chức khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc ký số văn bản điện tử nêu trên; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân, đơn vị trong quá trình thực hiện; tổng hợp các vướng mắc báo cáo Chánh Văn phòng kịp thời để chỉ đạo giải quyết.

Thùy Trang