Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã dần đi vào hoạt động ổn định

Sáng 21/5, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Trung tâm PVHCC) qua gần 2 tháng hoạt động và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến (ảnh).

1 TTPVHCC 10 Copy

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thái Bình – Giám đốc Trung tâm PVHCC cho biết sau gần 2 tháng đi vào hoạt động (từ ngày 01/4/2019), Trung tâm PVHCC đã đạt được những kết quả bước đầu. UBND tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động và Quy chế phối hợp với các sở, ngành tạm đến làm việc cho Trung tâm đi vào hoạt động ổn định. Trung tâm đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn Tổng Công ty kinh doanh VNPT Việt Nam làm nhà thầu cung cấp dịch vụ gói thầu: Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT): Hạ tầng CNTT và Phần mềm một cửa liên thông. Trung tâm đã thực hiện chuyển đổi quy trình xử lý hồ sơ của 1282 thủ tục hành chính (TTHC) từ các quy trình nội bộ sang quy trình điện tử của 18 sở, ban, ngành vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông (VNPT iGate). Trung tâm đã bố trí cho cán bộ, công chức 18 sở, ngành đến làm việc tại 32 quầy tại Trung tâm (kể cả Bưu điện tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Bình Định). Hiện nay, các quầy đều được liên thông về các sở, ngành khi có phát sinh TTHC. Nhiều sở, ngành đã chủ động cử cán bộ trực tiếp đến Trung tâm nhận hồ sơ TTHC để giải quyết, nhất là những hồ sơ, TTHC có thời gian ngắn (sau khi hồ sơ TTHC đã được liên thông). Do đó, phần lớn TTHC của các sở, ngành được trả kết quả đúng hạn. Từ ngày 05/05/2019, Trung tâm tiếp nhận Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Trung tâm PVHCC cũng nêu những tồn tại, hạn chế đồng thời kiến nghị, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đề nghị Trung tâm PVHCC tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp các sở, ngành tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân có nhu cầu giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; khai thác hiệu quả Cổng Dịch vụ công trực tuyến và phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; thường xuyên rà soát, cập nhật những TTHC mới ban hành và các TTHC đã bãi bỏ. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cần thống nhất về biên lai thu, quy trình thu và các nội dung công việc có liên quan đến thu phí, lệ phí TTHC tại Trung tâm theo hướng thu phí, lệ phí bằng hình thức thông qua ngân hàng thương mại thu hộ. Đối với các Sở có ít TTHC, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị vẫn tham gia nhận, trả kết quả TTHC tại Trung tâm đến cuối năm 2019 để đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, thành lập Tổ giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai phần mềm một cửa điện tử nêu trên và công tác triển khai thực hiện Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC các huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch thường trực Phan Cao Thắng đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm theo kiến nghị của Giám đốc Trung tâm PVHCC.

Kim Loan

VP UBND tỉnh