Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Khai trương Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Sáng 01/4, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động tại số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn.

1 TTPVHCC 6 Copy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tặng hoa cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm nhân ngày khai trương.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cho biết thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Định, đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh. “Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và mới mẻ nhưng Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tiến hành đầu tư xây dựng, đưa Trung tâm đi vào hoạt động đúng kế hoạch” – đồng chí Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

1 TTPVHCC 11 Copy

Cán bộ Trung tâm hướng dẫn người dân làm thủ tục.

Qua thăm dò, đa số người dân, doanh nghiệp tỏ ra hài lòng đối với sự phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trong ngày làm việc đầu tiên.

1 TTPVHCC 10 Copy

Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trao đổi nhiệm vụ cùng các công chức trong Trung tâm.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh là đầu mối tập trung thực hiện tiếp nhận hồ sơ, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân có liên quan. Trung tâm không thay mặt các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Việc thực hiện giải quyết TTHC do các cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kim Loan