Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2019

Sáng 30/3, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Cao Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phương Loan - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

1 CBCCVC 1 Copy

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2018, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. Trong năm, lãnh đạo Văn phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành tổng hợp, soạn thảo, ban hành 12 báo cáo định kỳ và 212 báo cáo chuyên đề gửi các cơ quan chức năng liên quan và phục vụ tại các kỳ họp định kỳ của UBND tỉnh. Cập nhật và thông báo công khai 2.792 nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương trên hệ thống phần mềm chỉ đạo điều hành và tại các buổi họp định kỳ của UBND tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 1.092 văn bản giải quyết khiếu nại tố cáo của tổ chức, công dân. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 46 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) với 1.312 TTHC, rà soát đơn giản hóa 83 TTHC. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 470 hồ sơ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa; rà soát, cập nhật bổ sung 125 TTHC vào danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, nâng tổng số TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền tham mưu giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh lên 241 TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc; đặc biệt, từ 15/9/2018, đã đưa vào sử dụng có hiệu quả phần mềm theo dõi thời hạn xử lý văn bản theo Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh. Phát hành trên 2.000 văn bản điện tử được chứng thư số và 13.414 văn bản liên thông trên Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo theo Kế hoạch của Tỉnh ủy và chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Năm 2018, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 97% hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018.

1 CBCCVC 2 Copy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh phát huy tính năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và thường xuyên tăng cường phối hợp trong công tác; khắc phục kịp thời những tồn tại nhất là trong tham mưu, đề xuất và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2019.

Dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho 02 cá nhân; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể; trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể, 16 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen, danh hiệu tập thể lao động tiên tiến của Văn phòng UBND tỉnh.

1 CBCCVC 4 Copy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng (thứ 3 từ trái sang) trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.

Kim Loan