Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Sẵn sàng đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vào hoạt động

Sáng 29/3, đồng chí Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (TTPVHCC) đã chủ trì cuộc họp triển khai các nội dung quan trọng, sẵn sàng đưa TTPVHCC vào hoạt động từ ngày 01/4/2019 (ảnh).

1 TTPVHCC 1 Copy

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Bình đã phổ biến, quán triệt những nguyên tắc, lề lối làm việc, cơ cấu tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của TTPVHCC, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm.

Giám đốc TTPVHCC cho biết, trên bản đồ hành chính TTPVHCC của cả nước, tỉnh Bình Định là địa phương thứ 21 có TTPVHCC. Trung tâm gồm có 32 quầy, bao gồm cả cơ quan hành chính, doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp dịch vụ. Cụ thể: Sở Công Thương (01 quầy), Sở Giáo dục và Đào tạo (01 quầy), Sở Giao thông vận tải (02 quầy), Sở Kế hoạch và Đầu tư (03 quầy), Sở Khoa học và Công nghệ (01 quầy), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (01 quầy), Sở Ngoại vụ (01 quầy), Sở Nội vụ (01 quầy), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (05 quầy), Sở Tài chính (02 quầy), Sở Tài nguyên và Môi trường (03 quầy), Sở Thông tin và Truyền thông (01 quầy), Sở Tư pháp (01 quầy), Sở Văn hóa – Thể thao (01 quầy), Sở Du lịch (01 quầy), Sở Xây dựng (01 quầy), Sở Y tế (01 quầy), Ban Quản lý khu kinh tế (01 quầy), Bưu điện tỉnh (03 quầy), Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Bình Định (01 quầy).

Giám đốc TTPVHCC đề nghị công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ nhận, trả kết quả TTHC tại Trung tâm chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm, quy chế làm việc của cơ quan chủ quản và các quy định có liên quan đã được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo và các công chức, viên chức có liên quan tại Trung tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo giải quyết TTHC theo phương châm “Lịch sự, tận tâm, chuyên nghiệp, đúng pháp luật”, góp phần chung tay cùng tỉnh cải cách TTHC.

1 TTPVHCC 4 Copy

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các tổ chức, đơn vị có nhu cầu phát sinh TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, kể từ ngày 01/4/2019 mọi phát sinh nhận, trả kết quả TTHC cho người dân và các tổ chức, đơn vị có nhu cầu đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh được thực hiện tại một đầu mối: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (số 127 đường Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn).

Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm không thay mặt các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Việc thực hiện giải quyết TTHC tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Kim Loan