Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 18/01, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có đồng chí Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

vb dt

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản Quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử của bộ ngành và địa phương. Tính đến ngày 03/01/2019, cả nước đã có 78/95 (82%) bộ ngành, địa phương kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện. Trong số các đơn vị hoàn thành kết nối thử nghiệm có 76 đơn vị đã phản hồi trạng thái tình hình xử lý văn bản, 02 đơn vị chưa phản hồi.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tiến tới chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH; tổ chức kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; thực hiện chuyển đổi, kết nối, liên thông giữa Trục liên thông văn bản Quốc gia với hệ thống QLVB&ĐH của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; phấn đấu đến ngày 20/2/2019 khai trương, công bố triển khai chính thức Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng đề nghị 3 tỉnh và 8 bộ, ngành chưa thực hiện kết nối phải thực hiện xong nhiệm vụ kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia trước ngày 25/1/2019. Các bộ, ngành địa phương tiếp tục nâng cấp phần mềm đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/2/2019.

TL

VP UBND tỉnh