Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Họp thông qua Đề án hợp nhất Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo gắn với Cổng thông tin điện tử tỉnh

Sáng 22/11, UBND tỉnh tổ chức họp thông qua Đề án hợp nhất Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) gắn với Cổng thông tin điện tử tỉnh do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì.

hinh hop sap nhap1

Quang cảnh cuộc họp

Mục tiêu của Đề án là thành lập Trung tâm Tin học- Công báo trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo và tiếp nhận Cổng thông tin điện tử từ Sở Thông tin và Truyền thông nhằm thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ theo chủ trương của Đảng và quy định của Chính phủ.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Đề án hợp nhất Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo. Về Cổng thông tin điện tử của tỉnh, để triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương đề xuất, trình UBND tỉnh quyết định chuyển giao nguyên trạng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh quản lý theo quy định. Đồng thời các cơ quan liên quan phải thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên trong tháng 12/2018 để Văn phòng UBND tỉnh đủ điều kiện theo dõi, quản lý Cổng Thông tin điện tử của tỉnh kể từ ngày 01/01/2019.

TL

VP UBND tỉnh