Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XI

Sáng nay (15/7), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Phùng Khánh Tài – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Kim Toàn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Đình Thú – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố. 

1 MTTQ 3 Copy

Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XI

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nâng cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X đề ra, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Bình Định phát triển bền vững. MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã mở rộng các hình thức tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mặt trận các cấp đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chủ động tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, tham gia bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX và XX Đảng bộ tỉnh.

1 MTTQ 5 Copy

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng khẳng định trong nhiệm kỳ qua chất lượng hoạt động và vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã được phát huy đầy đủ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục được củng cố, tăng cường, tạo điều kiện cho mỗi bên tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng trong thời gian đến, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nâng cao cả chất và lượng trong công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu chính đáng của nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chăm lo đời sống cho nhân dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị Chương trình hành động nhiệm kỳ tới của Mặt trận cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh và cập nhật, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục đổi mới và coi trọng tính hiệu quả, thực chất của công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua hệ thống Mặt trận. Tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động. Mặt trận tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đại hội đã thông báo kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI. Theo đó, Đại hội đã hiệp thương cử 77 vị; trong đó, có 33 vị là người đứng đầu các tổ chức thành viên, 11 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện, 4 vị doanh nhân, 3 vị trí thức, 9 vị là đại diện các tổ chức tôn giáo, 5 vị là người dân tộc thiểu số, 5 vị là đại diện các lĩnh vực hoạt động có liên quan công tác Mặt trận, 7 cán bộ chuyên trách MTTQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ – Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI.

1 MTTQ 2 Copy

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI nhận nhiệm vụ.

Đại hội cũng đã thông báo kết quả hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu tin tưởng với sự trách nhiệm, khách quan, dân chủ trong quá trình hiệp thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới sẽ lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng được thực tiễn công tác mặt trận trong giai đoạn mới.

1 MTTQ 1 Copy

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (bên phải) tặng Đại hội bức trướng "Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển".

Kim Loan