Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

hn NQ11 CP

Hội nghị tại điểm cầu Bình Định

Theo báo cáo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 phân công cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch; xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch vẫn còn khá nhiều khó khăn, vướng mắc, như việc triển khai lập quy hoạch mới cho thời kỳ 2021 – 2030 được thực hiện từ ngày 01/3/2018 nhưng do các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chậm được ban hành nên các Bộ, ngành, địa phương chưa có cơ sở để triển khai xây dựng, trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán phí lập quy hoạch. Một số Bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn trong việc bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thực tiễn; bên cạnh đó, việc chậm bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm chủ yếu hiện đang gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, cản trở việc huy động nguồn lực của xã hội…

Tại Bình Định, tính đến đầu năm 2018, thực hiện triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, tỉnh đã thực hiện rà soát các quy hoạch thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, trong đó tỉnh có 63 quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Ngoài ra, tỉnh cũng đã chỉ đạo xử lý các quy hoạch trong giai đoạn chuyển tiếp như: các Quy hoạch chưa được Hội đồng thẩm định chuyển sang đề án; các quy hoạch liên quan đến việc đầu tư phát triển hang hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ được rà soát và bãi bỏ theo thẩm quyền (04 quy hoạch); các Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành sẽ được tích hợp vào hệ thống quy hoạch Quốc gia, Quy hoạch cấp tỉnh sau khi Luật có hiệu lực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, là quy hoạch mới lần đầu tiên áp dụng giúp Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đề ra được mục tiêu chiến lược, xác định được động lực phát triển, mục tiêu phát triển. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thi hành Luật, trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ động rà soát các quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy hoạch mới.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và danh mục các quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực. Tiếp tục triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo hướng tổ chức lập đồng thời các quy hoạch; cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần thống nhất về cách hiểu, cách làm như việc lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của Luật, nhất là các quy hoạch tích hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh…

Thùy Trang