Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

HĐND tỉnh khóa XII khai mạc kỳ họp thứ 9

Sáng nay (09/7), HĐND tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 9 khóa XII, với sự tham dự của 59/60 đại biểu HĐND tỉnh (ảnh). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bình Định, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo thường trực HĐND của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

1 9 HĐND Copy

Trong phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐND tỉnh  nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp giữa năm với nhiều nội dung quan trọng, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp hiệu quả, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xem xét và quyết định đúng đắn những nội dung trình kỳ họp, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2019.”

Tại phiên họp, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo báo cáo, 06 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,7% so với cùng kỳ; trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 3,52%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,25% (riêng công nghiệp tăng 8,19%); dịch vụ tăng 7,38%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,69%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 26,3%; công nghiệp và xây dựng chiếm 28,9%; dịch vụ chiếm 40,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,6% (cùng kỳ tương ứng 26,1% - 29,3% - 40,1% - 4,5%). Các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Trong phiên họp sáng nay, HĐND tỉnh sẽ nghe các báo cáo, tờ trình: Thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và một số kiến nghị với kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định; Tờ trình về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định; Tờ trình về xem xét, quyết định chủ trương danh mục chương trình, dự án sử dụng đất rừng sản xuất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 – 2025; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 – 2025; Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân; Tờ trình về việc đề nghị thông qua chủ trương hợp đồng lao động để bảo vệ rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ và đề xuất cơ chế tài chính hỗ trợ của ngân sách tỉnh; Tờ trình về việc đề nghị thông qua chủ trương Phương án vay và trả nợ vốn vay ODA của Chính phủ CHLB Đức để thực hiện dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam – giai đoạn 1” tại Bình Định; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2025; Tờ trình về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn, đạt tiêu chí đô thị loại IV; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo thẩm tra về nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Hội trường thuộc chức năng thẩm tra của Ban.

Chiều nay, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thảo luận ở Tổ về những nội dung đã trình bày tại hội trường trong phiên họp buổi sáng và những tài liệu HĐND tỉnh tự nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2019.

Kim Loan