Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 14/3, đồng chí Phan Cao Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quyết định 81 tỉnh đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

1 QĐ 81 2 Copy

Quang cảnh hội nghị

Qua 3 năm (2015 – 2017), Ban Chỉ đạo 81 (BCĐ 81) các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực trong công tác phổ biến pháp luật,  hòa giải, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2015 – 2017, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với ngành Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường... tổ chức trợ giúp pháp lý cho gần 26.200 lượt hội viên, nông dân. Các tổ hòa giải tiếp nhận 4.370 vụ, tham gia hòa giải thành công 3.625 vụ. Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết 2.100/3.003 đơn khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Tại hội nghị, BCĐ 81 các cấp đã nêu lên một số khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện Quyết định 81 như: công tác phối hợp giữa các ngành, UBND các cấp với Hội Nông dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân một số nơi còn bất cập, hạn chế. Kinh phí cho các hoạt động của BCĐ, cho công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nông dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở cấp cơ sở. Nhiều thành viên BCĐ, nhất là ở cấp xã, phường chưa được tập huấn nghiệp vụ. Nhiều địa phương chưa thực hiện chế độ chính sách cho các hoạt động hòa giải theo đúng quy định hiện hành...

Đồng chí Phan Cao Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban BCĐ 81 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của BCĐ các cấp trong công tác phối hợp với Hội Nông dân trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Trưởng ban BCĐ 81 tỉnh đề nghị Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, xã - cơ quan thường trực của BCĐ 81 các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quyết định 81. UBND các cấp khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến nông dân cần mời Hội Nông dân cùng cấp tham gia, cho ý kiến; tạo điều kiện cho Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích cho nông dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của nông dân. Các sở, ngành liên quan phối hợp trong công tác kiện toàn, hướng dẫn tổ chức hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hòa giải, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, góp phần hạn chế khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi trực tiếp của nông dân. Sở Tài chính hàng năm phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định 81.

Dịp này, 4 tập thể và 5 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015 – 2017.

1 QĐ 81 Copy

Đồng chí Phan Cao Thắng (giữa) trao Bằng khen cho các tập thể. 

Kim Loan

VP UBND tỉnh