Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

“Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2019 – 2025

toa nha vp

Ngày 29/10/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 392/KH-VPUBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.