Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Giải quyết tranh chấp địa giới hành chính các cấp

Tính đến tháng 7/2019, trên địa bàn tỉnh còn 18 khu vực có đường địa giới hành chính (ĐGHC) tranh chấp, chồng lấn nhưng chưa được các địa phương giải quyết dứt điểm (trong đó có 10 khu vực thuộc ĐGHC cấp xã, 05 khu vực thuộc ĐGHC cấp huyện và 03 khu vực thuộc ĐGHC cấp tỉnh). Để tập trung giải quyết dứt điểm các tranh chấp, bảo đảm khép kín đường ĐGHC các cấp phục vụ cho công tác triển khai thực hiện hoàn thành Dự án 513 trên địa bàn tỉnh vào năm 2020, tại Công văn số 4733/UBND-NC, ngày 12/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, UBND một số địa phương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. 

1 giai quyet tranh chap DGHC

Triển khai thi công Dự án 513 tại huyện Phù Cát. (Ảnh: baobinhdinh.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát; thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực có tranh chấp liên quan đến đường ĐGHC chưa được giải quyết; đồng thời thực hiện nghiêm các kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền, không để tình trạng tái tranh chấp xảy ra trên địa bàn.

Đối với tranh chấp ĐGHC cấp xã: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương khảo sát, đánh giá hiện trạng, thu thập hồ sơ, tài liệu, xây dựng các phương án và chủ động phối hợp với các đơn vị hành chính liền kề tổ chức hiệp thương giải quyết dứt điểm các chồng lấn, tranh chấp liên quan đến ĐGHC cấp xã theo phân cấp quản lý. Trường hợp không thống nhất được phương án giải quyết, UBND cấp xã lập báo cáo (gửi kèm theo phương án và biên bản hiệp thương của hai địa phương) đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đối với tranh chấp ĐGHC cấp huyện: Triển khai, chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã có liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực tranh chấp, đề xuất phương án giải quyết và tham mưu UBND cấp huyện phối hợp với UBND cấp huyện liền kề thực hiện tốt công tác hiệp thương giải quyết dứt điểm các chồng lấn, tranh chấp liên quan đến ĐGHC do địa phương mình quản lý. Trường hợp không thống nhất được phương án giải quyết thì UBND cấp huyện lập hồ sơ đề nghị giải quyết (kèm theo phương án và biên bản hiệp thương của hai địa phương) gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Tổng hợp báo cáo kết quả hiệp thương giải quyết các tranh chấp, chồng lấn ĐGHC cấp huyện, cấp xã gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 20/9/2019 để xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các tranh chấp liên quan đến đường ĐGHC cấp huyện (trường hợp địa phương chưa thống nhất) và xây dựng kế hoạch giải quyết tranh chấp, chồng lấn ĐGHC cấp tỉnh theo quy định.

Kim Loan

VP UBND tỉnh