Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Giao Sở Y tế phê duyệt Kế hoạch Dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 – 2025

Ngày 9/8, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4672/UBND-VX về việc giao Sở Y tế phê duyệt Kế hoạch Dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 – 2025

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với việc triển khai công tác dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vì đây là nội dung chuyên môn y tế nên UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế: Phê duyệt Kế hoạch Dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025 (thực hiện theo hướng lồng ghép với các chương trình, dự án về phòng chống ung thư nói chung và phóng chống ung thư cổ tử cung nói riêng); chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch nêu trên đạt mục tiêu, hiệu quả đề ra.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc triển khai Kế hoạch nêu trên./.

KY