Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 104/BCĐ-UBND chỉ đạo về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

xang dau

Ảnh minh họa

Thực hiện Văn bản số 5430/VPCP-V.I ngày 20/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng; Văn bản số 233/VPTT-TH ngày 18/6/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) yêu cầu các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất; tiến hành các biện pháp tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, có biện pháp xử lý triệt để, kịp thời, không bao che, dung túng, làm lành mạnh hóa thị trường xăng dầu phục vụ nhân dân.

3. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định.

Thùy Trang