Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác chống buôn lậu trong thời gian tới

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 103/BCĐ-UBND chỉ đạo về tăng cường công tác chống buôn lậu trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

gian lận

Ảnh minh họa

Thực hiện Văn bản số 15/BCĐ389-VPTT ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia)về việc tăng cường công tác chống buôn lậu trong thời gian tới; Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Định (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) có ý kiến như sau:

Hiện nay, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại đang diễn biến phức tạp, xảy ra trên tất cả các tuyến địa bàn, tuy nhiên việc phát hiện và xử lý các sai phạm còn ít. Nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu trong thời gian tới, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực, địa bàn quản lý; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng các vi phạm kéo dài, thành các đường dây, tụ điểm, nơi tập kết hàng lậu, hàng giả, gian lận nhãn mác xuất xứ Việt Nam trong nội địa.

Thùy Trang