Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn

Ngày 5/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về triển khai xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Tam Quan, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn.

cho tam quan

Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch: Xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo tiêu chí của “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 31/12/2014; ngành hàng thực phẩm được lựa chọn kinh doanh đảm bảo VSATTP phải đạt tiêu chí xác định, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng, phục vụ văn minh thương mại, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hàng hóa không đảm bảo an toàn cũng như do ngộ độc thực phẩm gây ra trong quá sử dụng thực phẩm tại chợ; nâng cao nhận thức cho người dân và tăng cường trách nhiệm, năng lực quản lý cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý chợ trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

Yêu cầu của kế hoạch: Phù hợp với Luật An toàn thực phẩm, các tiêu chí của mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm quy định và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các hộ kinh doanh thực phẩm được lựa chọn kinh doanh đảm bảo VSATTP thực hiện các quy định của nhà nước về hàng hóa kinh doanh, về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định; phải bố trí vị trí phù hợp cho các tiểu thương tham gia dự án tiếp tục kinh doanh trong thời gian tổ chức xây dựng, nâng cấp khu vực bán hàng.

Các nhiệm vụ cụ thể:

1. Giao Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn, UBND thị trấn Tam Quan và Ban Quản lý chợ Tam Quan tổ chức tuyên truyền, vận động các tiểu thương đồng thuận, ký cam kết tham gia thực hiện.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về VSATTP của các thương nhân kinh doanh thực phẩm tại chợ; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác thanh, kiểm tra VSATTP theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hộ kinh doanh thực hiện không đúng các quy định về VSATTP theo quy định; thường xuyên kiểm tra phân tích các mẫu thực phẩm kinh doanh tại chợ, kiểm nghiệm nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong chợ; cảnh báo sự cố ngộ độc thực phẩm trong chợ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức khám sức khỏe và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe cho các hộ tiểu thương.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chức năng lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, giết mổ an toàn đã được cấp phép hoặc chứng nhận đủ điều kiện của cơ quan chức năng cho các hộ kinh doanh tại chợ Tam Quan biết và nhập hàng hóa từ các cơ sở này để kinh doanh, phân phối tại chợ Tam Quan; chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về thú y, nông lâm, thủy hải sản kiểm tra thường xuyên về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thịt gia súc, gia cầm, nông, lâm thủy hải sản kinh doanh tại chợ; tổ chức tập huấn kiến thức về VSATTP và cấp Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các hộ tiểu thương kinh doanh và cán bộ quản lý chợ theo quy định của ngành.

4. Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước cấp để thực hiện xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra vệ sinh môi trường tại chợ Tam Quan đảm bảo theo quy định; hướng dẫn, giám sát Ban Quản lý chợ Tam Quan triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định.

6. UBND huyện Hoài Nhơn chủ động bố trí kinh phí và chỉ đạo Ban Quản lý chợ Tam Quan trong việc đầu tư xây dựng chợ đảm bảo VSATTP; chỉ đạo Phòng chuyên môn, Ban Quản lý chợ Tam Quan vận động các hộ tiểu thương kinh doanh tham gia trong việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo quầy hàng kinh doanh, trang bị các trang thiết bị, dụng cụ, bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm...; bố trí khu vực tạm thời kinh doanh phù hợp cho các hộ tiểu thương trong khu vực phải di dời để thực hiện cải tạo, xây dựng chợ đảm bảo VSATTP; theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý chợ Tam Quan thực hiện tốt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ.

7. Ban Quản lý chợ Tam Quan tổ chức triển khai thực hiện xây dựng chợ đảm bảo VSATTP tại chợ Tam Quan theo thiết kế được duyệt; chủ động phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cho Sở Công Thương, UBND huyện Hoài Nhơn để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thùy Trang