Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3530/UBND-KT chỉ đạo việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Nội dung cụ thể như sau.

duong sat

Ảnh minh họa

1. Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 10/QCPH-BGTVT-UBND ngày 25/3/2013 giữa Bộ Giao thông vận tải với UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt đạt hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT đường sắt; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; tổ chức các cuộc họp định kỳ, mời các đơn vị đường sắt có liên quan tham gia để tăng cường sự phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo TTATGT đường sắt; chủ trì, phối hợp cùng Ban An toàn giao thông huyện Hoài Nhơn, các đơn vị đường sắt tổ chức kết nối tín hiệu giao thông tại đường ngang Km1003+200 theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT này 14/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai xây dựng gờ giảm tốc, gồ giảm tốc tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải; phối hợp với các địa phương, các đơn vị đường sắt thực hiện thu hẹp hoặc xóa bỏ lối đi tự phát, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông (HLATGT) đường sắt, theo đúng quy định.

3. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị thuộc ngành đường sắt tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, nhất là các hành vi vi phạm quy tắc giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua: tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt; quản lý, bảo vệ HLATGT đường sắt; chủ trì, phối hợp với các đơn vị đường sắt định kỳ hàng quý, năm tổ chức họp giao ban, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc về an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn. Cung cấp thông tin địa chỉ liên lạc của Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn có liên quan cho các đơn vị quản lý đường sắt biết để phối hợp thực hiện; tiếp nhận hồ sơ lối đi tự mở do Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình, Phú Khánh bàn giao để cùng quản lý và thống nhất các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí nguy hiểm trong phạm vi quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngành đường sắt thực hiện các biện pháp quản lý, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở theo quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt.

5. Ngoài các nhiệm vụ vụ chung nêu trên, UBND các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- UBND huyện Phù Mỹ: Tổ chức cảnh giới ATGT 24/24 tại 02 lối đi tự mở nguy hiểm: Km1030+780 (thuộc xã Mỹ Châu) và Km1043+290 (thuộc xã Mỹ Trinh) để đảm bảo ATGT cho người dân; dời đường gom ra ngoài cần chắn tự động của đường ngang cảnh báo tự động có lắp cần chắn tự động tại Km1036+930; phối hợp với Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình cắm cọc tiêu, rào đóng không để phương tiện lưu thông trong khu vực đường ngang khi cần chắn tự động đã đóng để đảm bảo ATGT; chỉ đạo UBND các xã có liên quan có biện pháp tổ chức quản lý công trình đã được rào thu hẹp tại Km 1043+290, xã Mỹ Trinh, Km 1036+930, xã Mỹ Phong và Km 1030+780, xã Mỹ Châu, không để người dân tự ý tháo dỡ trái phép gây mất an toàn giao thông đường sắt. Thực hiện nghiêm túc, chấn chỉnh và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các xã Mỹ Châu, Mỹ Trinh, Mỹ Phong vì đã để người dân địa phương nhiều lần phá dỡ công trình rào thu hẹp lối đi tự mở; thiếu trách nhiệm, giải quyết chưa triệt để việc lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép đất dành cho đường sắt theo quy định của pháp luật.

- UBND huyện Hoài Nhơn: Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị quản lý đường sắt tổ chức kết nối tín hiệu giao thông tại đường ngang Km1003+200 (tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh) theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT này 14/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

- UBND thị xã An Nhơn: tại vị trí đường ngang có gác Km1079+900 (xã Nhơn Hậu) và phía bên phải từ Km1079+900 đến Km 1080+850 có 09 lối đi tự mở liên tiếp gần nhau vào nhà từng hộ dân, yêu cầu UBND thị xã An Nhơn khẩn trương tổ chức rào đóng, giảm số lượng lối đi tự mở, còn lại 1 đến 2 lối để tổ chức cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông cho người dân; tại đường ngang biển báo 1084+237 phối hợp tạo điều kiện thuận lợi bàn giao mặt bằng cho ngành đường sắt thi công xây dựng nâng cấp thành đường ngang có gác trong năm 2019.

Thùy Trang