Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhằm ngăn chặn, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong thời tiết nắng nóng kéo dài, tại công văn số 3123/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. 

1 PCCC

UBND huyện Tuy Phước tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tham gia. (Ảnh: baomoi.com)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác PCCC tại đơn vị, địa phương mình, nhất là đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, khu dân cư, rừng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình trạng vi phạm, mất an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở. Cơ quan nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.

Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, tập trung hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân và cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá thực trạng công tác PCCC tại các khu, cụm công nghiệp, kho bãi, cơ sở sản xuất, các chung cư, khu dân cư, rừng trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC về PCCC, kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC.

Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC, trong đó tập trung tuyên truyền sâu, rộng cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, PCCC cơ sở, chuyên ngành và lực lượng PCCC rừng.

Nâng cao hiệu quả công tác thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy, kịp thời cứu người, tài sản; thường xuyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy có sự phối hợp với nhiều lực lượng.

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác PCCC để tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc quản lý, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng an toàn điện và các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra; đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của đội PCCC cơ sở, chuyên ngành; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác PCCC theo quy định.

Kim Loan

VP UBND tỉnh