Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực thủy sản

Tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 10 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định. 

1 TTPVHCC 5 Copy

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu trong quy trình nội bộ giải quyết TTHC. 

Theo Quyết định, 10 TTHC này gồm:

1 - Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

Thời gian giải quyết là 10 ngày (đối với cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện) và 03 ngày (đối với cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện).

2 - Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).

Thời gian giải quyết là 10 ngày (đối với cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản) và 03 ngày (đối với cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản).

3 – Thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý)

Thời gian giải quyết là 45 ngày (đối với cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển) và 15 ngày (đối với cấp lại Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi, bổ sung thông tin).

4 – Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

Thời gian giải quyết là 10 ngày.

5 – Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

Thời gian giải quyết là 07 ngày.

6 – Thủ tục xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ tự nhiên

Thời gian giải quyết là 03 ngày (đối với xác nhận nguồn gốc) và 07 ngày (đối với xác nhận mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ tự nhiên trước thời điểm quy định cấm khai thác có hiệu lực).

7 – Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

Thời gian giải quyết là 10 ngày.

8 – Thủ tục cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thời gian giải quyết là 06 ngày (đối với cấp mới) và 03 ngày (đối với cấp lại).

9 – Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Thời gian giải quyết là 03 ngày.

10 – Thủ tục cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Thời gian giải quyết là 05 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng TTHC trên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Kim Loan

VP UBND tỉnh