Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 39/KH-UBND về việc Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

thien tai 1

Đê sông Luật Lễ (thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước) hoàn thành công tác thi công, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh:baotainguyenmoitruong.vn 

Mục đích tổ chức Tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp và người dân; tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho người dân tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng chống thiên tai; cổ vũ tinh thần nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống thiên tai.

Yêu cầu tổ chức Tuần lễ là nội dung phải được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh, phù hợp với điều kiện tình hình thiên tai của từng địa phương góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành và tình hình phòng chống thiên tai tại các địa phương; huy động được sự tham gia, phối hợp của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai.

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 thực hiện với chủ đề: “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”; các hoạt động hưởng ứng tập trung trong tuần lễ Quốc gia từ ngày 15-22/5/2019 tổ chức trên phạm vi trên toàn tỉnh.

Tuần lễ được tổ chức với các nội dung chính gồm: hoạt động truyền thông, tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biên pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng.

Thùy Trang